Hotarari ale Consiliului Local al comunei Sieu-Odorhei

Nr. HotarareTitluAcceseaza Document
1Hot 1 si 2HOT 1&2 2017
1privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015hot 1 - 2016
2privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii
Modernizare DC 28,km5+850-10+176,DJ151-Bretea,judeţul Bistriţa-Năsăud
finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală OUG nr.28/2013
hot 2 - 2016
3privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii
Modernizare DC 28,km0+000-10+176,DN17-CristurŞieu-Coasta,
judeţul Bistriţa-Năsăud
finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală OUG nr.28/2013
hot 3 - 2016
4privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii
Construire sediu primărie P+E în comuna Şieu-Odorhei
finanţat prin Programul naţional de dezvoltare locală OUG nr.28/2013
Hot 4 - 2016
5hot 5 hot 5 - 2016
6privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor
la nivelul comunei Sieu-Odorhei pe anul 2016
hot 6 - 2016
7privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
de pe raza comunei Şieu-Odorhei , începând cu anul 2016-2017
hot 7 - 2016
8privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public internhot 8 - 2016
9privind aprobarea Metodologiei privind stabilirea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei Şieu-Odorheihot 9 - 2016
11privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Şieu-Odorhei pe anul 2016
hot 11 - 2016
12privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sieu-Odorhei pe anul 2016hot 12 - 2016
13 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița – Năsăud pentru perioada 2016 - 2020hot 13 - 2016
14privind aprobarea modalităţilor de identificare a beneficiarilor de stimulente educaţionale sub forma tichetelor sociale în conformitate cu prevederile
Legii nr.248/2015 privind stimularea participării la învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate
hot 14 - 2016
15privind aprobarea contului de executie bugetar al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sieu-Odorhei pentru anului 2015hot 15 - 2016
16privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei
Sieu-Odorhei pe anul 2016
hot 16 - 2016
17Privind respingerea plângerii administrative prealabile formulate de S.C. URBANA S.A. împotriva Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deşeuri Bistriţa - Năsăud nr. 58 din 30.07.2015 şi aprobarea corelativă a Răspunsului Asociaţiei la plângerea administrativă prealabilă formulată de S.C. URBANA S.A., în forma prevăzută la Anexa 1 , parte integrantă din prezenta hotărâre şi ca urmare, menţinerea Hotărârii A.G.A. nr. 58 din 30.07.2015 ca temeinică şi legalăhot 17 - 2016