Invitatie sedinta de Consiliu Local

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ROMANIA

JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                             Am primit un exemplar

COMUNA SIEU-ODORHEI                                                      Semnatura__________

PRIMARIA                                                                                  Data____________  2018

PRIMAR

Nr. 28  din  05.01. 2018

 

 

 

 

 

 

Domnul   …………………………………………………..

 

 

 

                 I N V I T A Ţ I E

 

Pentru data de  09.01.2018  , orele 13,00 sunteţi invitat la :

Şedinţa  extraordinară a  Consiliului Local al comunei Sieu-Odorhei,  în sala  de şedinţe  a  Primariei Şieu-Odorhei,  care va avea  următoarea  ,

 

 

ORDINE  DE  ZI :

 

 

  1. 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea acoperirii

definitive din excedentul bugetului local a deficitului   sectiunii    de  dezvoltare, pe anul 2017.

Iniţiator :Primarul comunei Şieu-Odorhei .

 

 

 

 

PRIMAR,

SFINTEAN SORIN-IOAN